UZDROWISKAEUROPY.EU

KONFERENCJA NAUKOWA, SŁUPSK 2021

Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej
– stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych


7.12.2021 r.   1 dzień    Słupsk (forma zdalna)

Planowana konferencja koncentrować się będzie na aktualnych problemach uzdrowisk Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z ogólnoświatowym trendem coraz więcej ludzi w trosce o szeroko pojęte zdrowie łączy wypoczynek z różnorodnymi zabiegami dla poprawy zdrowia i urody, a czas wolny chce spędzać na zwiedzaniu nowych miejsc oraz korzystać z wielofunkcyjnych obiektów spędzania czasu wolnego. Istotne więc w naszym przekonaniu będą z jednej strony aspekty naturalnej homeostazy w ekosystemach uzdrowisk, z drugiej aspekty przekształceń antropogenicznych. Uwagę chcemy skierować na poszukiwanie i opis naturalnych zasobów przyrodniczych uzdrowisk w warunkach zmieniającego się klimatu, wskazać na przemiany funkcjonalne i przestrzenne w uzdrowiskach, zidentyfikować najlepsze praktyki w zakresie innowacyjności usług uzdrowiskowych oraz rozpoznać społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania uzdrowisk z uwzględnieniem rzeczywistości pandemicznej. 

Problematyka konferencji skierowana jest do naukowców i praktyków, dla których istotne są następujące zagadnienia:  

 • Zasoby i walory przyrodnicze miejscowości uzdrowiskowych;
 • Nowoczesne lecznictwo uzdrowiskowe;
 • Obiekty i formy spędzania wolnego czasu w uzdrowisku;
 • Usługi Spa@Wellnes w miejscowościach uzdrowiskowych;
 • Kształtowanie przestrzeni i funkcji miejscowości uzdrowiskowych;
 • Rewitalizacja jako zjawisko społeczno-przestrzenne w uzdrowiskach;
 • Antropopresja jako zagrożenie dla funkcjonowania uzdrowisk; 
 • Innowacyjność usług uzdrowiskowych i ich wdrażanie; 
 • Relacje samorząd terytorialny – gmina uzdrowiskowa; 
 • Rola szkolnictwa w przygotowaniu kadr dla uzdrowisk;
 • Turystyka uzdrowiskowa w ujęciu ekonomicznym;
 • Wpływ Covid-19 na funkcjonowanie uzdrowisk.

PROGRAM KONFERENCJIDowiedz się więcej


ORGANIZATORZYDowiedz się więcejKONFERENCJA

Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej – stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych

Termin: 7.12.2021 (wtorek)
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Słupsk (forma zdalna)

KONTAKT

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

+48 59 84 00 378

igeo@apsl.edu.pl

76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 27

facebook.com/geografia.slupsk

KLAUZULE INFORMACYJNE

Polityka Prywatności

RODO

FAQ

© Copyright UZDROWISKAEUROPY.EU
Wykonane przez Orionomia