UZDROWISKAEUROPY.EU

KONFERENCJA NAUKOWA, SŁUPSK 2021

Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej
– stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych


7.12.2021 r.   1 dzień    Słupsk (forma zdalna)

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki 

Akademia Pomorska w Słupsku

Oddział Słupski Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Komitet Nauk Geograficznych PAN

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. 

Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej

– stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych

Słupsk, 7 GRUDNIA 2021 r. w formie zdalnej

Komunikat nr 2Pobierz
Komunikat nr 1Pobierz

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Planowana konferencja koncentrować się będzie na aktualnych problemach uzdrowisk Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z ogólnoświatowym trendem coraz więcej ludzi w trosce o szeroko pojęte zdrowie łączy wypoczynek z różnorodnymi zabiegami dla poprawy zdrowia i urody, a czas wolny chce spędzać na zwiedzaniu nowych miejsc oraz korzystać z wielofunkcyjnych obiektów spędzania czasu wolnego. Istotne więc w naszym przekonaniu będą z jednej strony aspekty naturalnej homeostazy w ekosystemach uzdrowisk, z drugiej aspekty przekształceń antropogenicznych. Uwagę chcemy skierować na poszukiwanie i opis naturalnych zasobów przyrodniczych uzdrowisk w warunkach zmieniającego się klimatu, wskazać na przemiany funkcjonalne i przestrzenne w uzdrowiskach, zidentyfikować najlepsze praktyki w zakresie innowacyjności usług uzdrowiskowych oraz rozpoznać społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania uzdrowisk z uwzględnieniem rzeczywistości pandemicznej. 

Problematyka konferencji skierowana jest do naukowców i praktyków, dla których istotne są następujące zagadnienia:  

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

09.00-09.30 otwarcie konferencji

09.30-11.00 sesja plenarna

11.00-11.30 przerwa

11.30-13.00 sesja plenarna

13.00-13.30 przerwa

13.30-15.00 sesja plenarna

16.00-16.30 dyskusja i zakończenie konferencji

OPŁATA KONFERENCYJNA

Udział w konferencji jest płatny i wynosi 300,00 zł. 

Prosimy o dokonywanie wpłat za uczestnictwo w konferencji do dnia 10 listopada 2021 r.

na konto: 

Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22A

76-200 Słupsk

nr konta: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

W tytule wpłaty prosimy o podanie w następującej kolejności:

Przelewy z zagranicy:

SWIFT/BIC:  PKOPPLPW

IBAN:  PL02124037701111000040680617

Konferencja odbędzie się na platformie MS TEAMS. Link do spotkania zostanie wysłany w osobnym mailu do osób, które zgłoszą chęć udziału w konferencji.

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP – przewodnicząca
(Akademia Pomorska w Słupsku)

prof. dr hab. Andrzej Matczak 
(Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Mirosław Mika
(Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Ivan Pirozhnik 
(Akademia Pomorska w Słupsku)

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz 
(Akademia Pomorska w Słupsku)

prof. dr hab. inż. Adam R. Szromek
(Politechnika Śląska)

dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG
(Uniwersytet Gdański)

dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK
(Politechnika Koszalińska)

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Gabriela Czapiewska – przewodnicząca

dr Aleksandra Zienkiewicz – sekretarz

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Prosimy o dokonanie rejestracji w formie elektronicznej na stronie internetowej Konferencji: https://uzdrowiskaeuropy.eu

Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem referatu: do dnia 10 listopada 2021 r.

PUBLIKACJA WYSTĄPIEŃ

Istnieje możliwość publikacji wystąpień:

Prosimy o przesyłanie artykułów do publikacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2021 roku.


PROGRAM KONFERENCJIDowiedz się więcej


ORGANIZATORZYDowiedz się więcejKONFERENCJA

Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej – stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych

Termin: 7.12.2021 (wtorek)
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Słupsk (forma zdalna)

KONTAKT

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

+48 59 84 00 378

igeo@apsl.edu.pl

76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 27

facebook.com/geografia.slupsk

KLAUZULE INFORMACYJNE

Polityka Prywatności

RODO

FAQ

© Copyright UZDROWISKAEUROPY.EU
Wykonane przez Orionomia