UZDROWISKAEUROPY.EU

KONFERENCJA NAUKOWA, SŁUPSK 2021

Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej
– stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych


7.12.2021 r.   1 dzień    Słupsk (forma zdalna)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej „Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej – stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych”, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r.
 3. Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych prowadzi organizator konferencji – Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku – z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: igeo@apsl.edu.pl.
 4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostaną zebrane.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do celów organizacji konferencji oraz wydania publikacji.
 7. Zgłoszone formularze przechowywane będą przez okres jednego roku od dnia zakończenia konferencji naukowej „Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej – stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych”.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy organizatora – igeo@apsl.edu.pl. Jednocześnie organizator informuje, że zmiana lub wycofanie zgody nie wpływają na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych uwzględnionych w formularzu zgłoszeniowym oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne, aby Państwa zgłoszenie na konferencję naukową „Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej – stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych”, mogło zostać przyjęte.
 11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów profilowania.
Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowychPobierz

PROGRAM KONFERENCJIDowiedz się więcej


ORGANIZATORZYDowiedz się więcejKONFERENCJA

Uzdrowiska Europy Środkowo-Wschodniej – stan i perspektywy w kontekście zmian środowiskowych

Termin: 7.12.2021 (wtorek)
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Słupsk (forma zdalna)

KONTAKT

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

+48 59 84 00 378

igeo@apsl.edu.pl

76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 27

facebook.com/geografia.slupsk

KLAUZULE INFORMACYJNE

Polityka Prywatności

RODO

FAQ

© Copyright UZDROWISKAEUROPY.EU
Wykonane przez Orionomia